Ośrodkowy układ nerwowy

Zipwell

Średnia ocena:Brak ocen

Zipwell to lek przeciwpsychotyczny oparty na zyprazydonie. Sprawdza się w terapii objawów podmiotowych i przedmiotowych, najczęściej występujących w schizofrenii. Mechanizm działania leku polega na zahamowaniu aktywności receptorów dopaminowych i serotoninowych, a także na pośrednim zwiększeniu w organizmie pacjenta neuroprzekaźników – serotoniny i noradrenaliny. Lek możemy zakupić wyłącznie na receptę, w postaci tabletek powlekanych.

Na dolegliwości: brak danych

Recodium

Średnia ocena:Brak ocen

Recodium to lek, usprawniający funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Powstał na bazie piracetamu – związku, który przyspiesza metabolizm tkanki nerwowego, a także poprawia ukrwienie i, co za tym idzie, dotlenienie mózgu. Dzięki temu lek znajduje zastosowanie w leczeniu różnego typu schorzeń układu nerwowego, występujących w wieku podeszłym oraz młodzieńczym. Możemy zakupić go wyłącznie na receptę, pod postacią tabletek o różnej zawartości substancji czynnej.

Na dolegliwości: brak danych

ValproLEK

Średnia ocena:Brak ocen

ValproLEK to lek o działaniu przeciwpadaczkowym, stosowany od wielu lat i ciągle bardzo skuteczny. Jego substancją aktywną jest kwas walproinowy – substancja, której mechanizm działania nie jest do końca poznany. Polega on częściowo na zwiększeniu stężenia neuroprzekaźnika – GABA w szczelinach między niektórymi neuronami, co może mieć pośrednie działanie przeciwdrgawkowe. ValproLEK zakupimy w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Padolten

Średnia ocena:Brak ocen

Padolten to stosunkowo silny lek o działaniu przeciwbólowym. Powstał na bazie aż dwóch substancji aktywnych – tramadolu, należącego do grupy opioidowych związków przeciwbólowych oraz paracetamolu, wykazującego działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, a także słabe działanie przeciwzapalne. Lek ten doskonale sprawdzi się u pacjentów wymagających silnego działania przeciwbólowego i niemogących jednocześnie przyjmować leków z grupy NLPZ. Padolten zakupimy na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Gripex Max

Średnia ocena:Brak ocen

Gripex Max to lek zwalczający objawy przeziębienia i grypy. Powstał na bazie aż trzech substancji czynnych – paracetamolu, dekstrometorfanu oraz pseudoefedryny. Połączenie tych substancji odpowiada za zwalczenie bólu głowy i gardła, bólów mięśniowo-stawowych, obniżenie gorączki, zlikwidowanie kaszlu oraz uczucia zatkanego nosa. Gripex Max zakupimy pod postacią tabletek, bez recepty.

Na dolegliwości: , , , , , , , , , , , , ,

Biotropil

Średnia ocena:Brak ocen

Biotropil to lek pobudzający aktywność układu nerwowego. Jego substancja aktywna to piracetam – związek, który stymuluje metabolizm komórek ośrodkowego układu nerwowego, zmuszając neurony do bardziej aktywnej pracy. Dodatkowo lek poprawia ukrwienie mózgu, a co za tym idzie – lepsze dotlenienie komórek nerwowych. Efektem jego działania jest poprawa funkcji poznawczych, koncentracji oraz pamięci. Lek zakupimy na receptę, pod postacią kapsułek.

Na dolegliwości: brak danych

Zolmiles

Średnia ocena:Brak ocen

Zolmiles to lek, którego zadaniem jest likwidowanie uciążliwych migren. Do ich objawów najczęściej zaliczają się silne bóle głowy, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie i którym często towarzyszą nudności oraz światłowstręt. Lek powstał na bazie zolmitryptanu, którego zadaniem jest hamowanie aktywności nerwu trójdzielnemu, dzięki czemu wyżej wymienione objawy ustępują. Lek dostępny jest na receptę. Możemy nabyć go pod postacią tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

Na dolegliwości: brak danych

Frimig

Średnia ocena:Brak ocen

Frimig to lek o działaniu przeciwmigrenowym. Jego substancją aktywną jest sumatryptan – związek, którego zadaniem jest zwężenie naczyń krwionośnych mózgu. Podczas napadu migreny naczynia te zbytnio się rozszerzają, co powoduje silne bóle głowy, światłowstręt, a nawet nudności i wymioty. Lek skutecznie zwalcza powyższe objawy, należy jednak pamiętać, że nie wolno stosować go w profilaktyce, a jedynie w terapii napadów migrenowych. Dostępny jest wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Epitoram

Średnia ocena:Brak ocen

Epitoram to lek o działaniu przeciwdrgawkowym, dzięki czemu bardzo często jest on stosowany w terapii napadów toniczno-klonicznych. Jego substancja aktywna to topirmat, który wpływa na naczynia mózgowe. Rozszerzając je, zapewnia odpowiedni dopływ krwi do mózgu, co powoduje jego dotlenienie oraz ustąpienie napadu. Lek możemy zakupić wyłącznie na receptę, pod postacią tabletek.

Na dolegliwości: brak danych

Lavistina

Średnia ocena:Brak ocen

Lavistina to lek, zwalczający schorzenia ucha wewnętrznego, które objawiają się zawrotami głowy, szumem w uszach czy też upośledzeniem słuchu. Lek stworzony jest na bazie dichlorowodorku betahistyny, którego zadaniem jest poprawa ukrwienia błędnika – struktury znajdującej się w uchu wewnętrznym, odpowiedzialnej za zachowanie równowagi oraz płynne, skoordynowane ruchy człowieka. Preparat dostępny jest pod postacią tabletek, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Coffepirine

Średnia ocena:Brak ocen

Coffepirine to lek o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Powstał na bazie kwasu acetylosalicylowego, będącego preparatem z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, hamujących aktywność enzymu, przyczyniającego się do uwolnienia mediatorów bólowych, a także kofeiny. Możemy zakupić go bez recepty pod postacią tabletek.

Na dolegliwości: brak danych

Stimuloton

Średnia ocena:Brak ocen

Stimuloton to lek, wykazujący działanie przeciwdepresyjne oraz działanie przeciwlękowe. Jego substancją czynną jest sertralina – substancja, której zadaniem jest hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny. Poprzez zwiększenie ilości tego neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej nasze samopoczucie ulega poprawie. Dodatkową zaletą leku jest fakt, że nie wykazuje on właściwości uzależniających. Zakupimy go pod postacią tabletek, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Sertranorm

Średnia ocena:Brak ocen

Sertranorm jest lekiem, wykazującym działanie przeciwdepresyjne oraz przeciwlękowe. Jego substancją czynną jest sertralina – związek chemiczny, działający na zasadzie wychwytu zwrotnego serotoniny. Zwiększenie ilości tego neuroprzekaźnika w szczelinach synaptycznych naszego organizmu ma znaczący wpływ na poprawę naszego samopoczucia. Lek zakupimy wyłącznie na receptę, w postaci tabletek.

Na dolegliwości: brak danych

Sertralina KRKA

Średnia ocena:Brak ocen

Sertralina KRKA to lek, działający przeciwdepresyjnie oraz przeciwlękowo, nie wykazujący właściwości uzależniających. Powstał na bazie sertraliny – substancji, której zadaniem jest obniżenie wychwytu zwrotnego jednego z neuroprzekaźników, czyli serotoniny. Dzięki większej jej ilości w szczelinach synaptycznych komórki układu nerwowego człowieka są lepiej pobudzone, co ma wpływ na nasze lepsze samopoczucie. Lek zakupimy w tabletkach, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Miravil

Średnia ocena:Brak ocen

Miravil to lek o działaniu przeciwdepresyjnym oraz przeciwlękowym, który powstał na bazie sertraliny. Jest to substancja, której zadaniem jest zmniejszanie wychwytu zwrotnego serotoniny ze szczelin pomiędzy neuronami. Większy poziom serotoniny zapewnia lepsze pobudzenie komórek nerwowych naszego organizmu, co skutkuje lepszym samopoczuciem. Lek zakupimy na receptę, pod postacią tabletek.

Na dolegliwości: brak danych

Fluoxetin Polpharma

Średnia ocena:Brak ocen

Fluoxetin Polpharma to lek o działaniu przeciwdepresyjnym, który zaliczany jest do grupy SSRI – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Jego substancją aktywną jest znana nam wszystkim ze sławnego Prozacu fluoksetyna – substancja, której zadaniem jest zwiększanie poziomu serotoniny w szczelinach pomiędzy komórkami nerwowymi naszego organizmu. Lek można zakupić pod postacią kapsułek twardych, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Fluoksetyna EGIS

Średnia ocena:Brak ocen

Fluoksetyna EGIS jest lekiem wykazującym działanie przeciwdepresyjne, należącym do grupy SSRI – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Poprzez zwiększenie ilości tego neuroprzekaźnika w szczelinie pomiędzy neuronami jest zapewnione ich lepsze pobudzenie, a w konsekwencji – lepsze samopoczucie pacjenta. Lek dostępny jest pod postacią kapsułek twardych, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Deprexetin

Średnia ocena:Brak ocen

Deprexetin to lek wykazujący działanie przeciwdepresyjne, należący do grupy SSRI – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Jego substancją aktywną jest fluoksetyna – substancja, której zadaniem jest hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, co ma bezpośredni związek z poprawą samopoczucia przyjmujących lek pacjentów. Lek zakupimy pod postacią kapsułek, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

ApoSerta

Średnia ocena:Brak ocen

ApoSerta to lek o działaniu przeciwdepresyjnym oraz przeciwlękowym. Jego substancją aktywną jest sertralina – silny i wybiórczy inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, w niewielkim stopniu wpływając również na wychwyt noradrenaliny oraz dopaminy. Poprzez zwiększenie ilości tych neuroprzekaźników, w znaczący sposób ulega poprawie nastrój chorego. Lek dostępny jest pod postacią tabletek, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Cefalgin

Średnia ocena:Brak ocen

Cefalgin to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Powstał na bazie aż trzech składników. Pierwszym z nich jest paracetamol, działający głównie przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Druga substancja aktywna to propyfenazon, wykazujący przede wszystkim działanie przeciwgorączkowe, ale również przeciwbólowe i przeciwzapalne. W leku znajduje się również niewielka ilość kofeiny. Zakupimy go bez recepty, pod postacią tabletek.

Na dolegliwości: brak danych
1 2 3 9