Przeciwinfekcyjne, stosowane w zakażeniach

Ramoclav

Średnia ocena:Brak ocen

Ramoclav to antybiotyk dwuskładnikowy o silnym działaniu bakteriobójczym. Powstał na bazie amoksycyliny oraz kwasu klawulanowego. Połączone działanie tych dwóch substancji zapewnia szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego, a także ochronę przed substancjami wydzielanymi przez bakterie, mogącymi zapewnić im odporność na antybiotyk. Lek zakupimy wyłącznie na receptę, pod postacią tabletek powlekanych.

Na dolegliwości: brak danych

Ospen

Średnia ocena:Brak ocen

Ospen to antybiotyk o silnym działaniu bakteriobójczym. Powstał na bazie penicyliny fenoksymetylowej, która największą aktywność wykazuje w stosunku do gronkowców oraz paciorkowców. Jej działanie polega na zahamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia im normalne funkcjonowanie. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę, pod postacią tabletek powlekanych.

Na dolegliwości: brak danych

Ospamox

Średnia ocena:Brak ocen

Ospamox to lek z grupy antybiotyków bakteriobójczych. Powstał na bazie dwóch składników – amoksycyliny, związku o silnym działaniu, dającej efekt przeciwbakteryjny w kontakcie z wieloma szczepami drobnoustrojów oraz kwasu klawulanowego, którego zadaniem jest likwidacja wytwarzanych przez bakterie substancji mogących dawać im odporność na amoksycylinę. Lek dostępny jest na polskim rynku pod postacią proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Keflex

Średnia ocena:Brak ocen

Keflex to antybiotyk bakteriobójczy, który powstał na bazie cefaleksyny. Jest to cefalosporyna I generacji, której efekt terapeutyczny polega na zahamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co w konsekwencji doprowadza do ich śmierci. Antybiotyk ten ma szerokie spektrum działania i może być stosowany podczas oporności pacjentów na leki pierwszego rzutu. Na polskim rynku zakupimy go pod postacią kapsułek oraz granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Forcid 1000

Średnia ocena:Brak ocen

Forcid 1000 to antybiotyk zawierający dwie substancje aktywne. Pierwszą z nich jest amoksycylina, drugą natomiast kwas klawulonowy. Połączenie tych dwóch związków jest celowe, ponieważ kwas klawulonowy hamuje aktywność enzymatyczną bakterii, która mogłaby doprowadzić do zwiększenia odporności na amoksycylinę. Forcid 1000 ma szerokie spektrum działanie. Wykazuje działanie bakteriobójcze. Dostępny jest pod postacią tabletek doustnych lub do sporządzenia zawiesiny, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Cefaleksyna TZF

Średnia ocena:Brak ocen

Cefaleksyna TZF to antybiotyk o szerokim spektrum działania. Powstał na bazie cefaleksyny – cefalosporyny I generacji, należącej do grupy beta-laktamów. Działanie przeciwbakteryjne tego leku polega na zahamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia drobnoustrojom normalne funkcjonowanie. Lek na polskim rynku dostępny jest wyłącznie na receptę, pod postacią kapsułek twardych.

Na dolegliwości: brak danych

Auglavin

Średnia ocena:Brak ocen

Auglavin to antybiotyk o szerokim spektrum działania. Powstał na bazie dwóch składników. Pierwszym z nich jest amoksycylina, drugim natomiast kwas klawulanowy, pełniący funkcję inhibitora β-laktamaz – substancji, produkowanych przez wiele szczepów bakterii. Połączenie tych dwóch substancji sprawia, że Auglavin jest lekiem zwalczającym wiele szczepów bakterii zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. Dostępny jest wyłącznie na receptę, w postaci tabletek oraz proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.

Na dolegliwości: brak danych

Amoclan

Średnia ocena:Brak ocen

Amoclan to antybiotyk z grupy penicylin. W jego skład wchodzą dwie substancje. Pierwszą z nich jest amoksycylina, drugim natomiast kwas klawulanowy, uzupełniający działanie amoksycyliny poprzez hamowanie substancji wydzielanych przez bakterie – β-laktamaz. W ten sposób powstaje antybiotyk o szerokim spektrum działania, obejmujący zarówno bakterie Gram- dodatnie, jak i Gram-ujemne. Lek dostępny jest pod postacią tabletek powlekanych, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Levoxa

Średnia ocena:

Levoxa to silny antybiotyk o szerokim spektrum działania. Jego substancja czynna to lewofloksacyna – związek z grupy fluorochinolonów, którego efekt przeciwbakteryjny opiera się na mutacji kodu genetycznego drobnoustrojów, uniemożliwiającej im dalsze funkcjonowanie. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę. Możemy nabyć go pod postacią tabletek powlekanych albo roztworu do infuzji.

Na dolegliwości: brak danych

Cefobid

Średnia ocena:Brak ocen

Cefobid to antybiotyk cefalosporynowy III generacji. Jego substancją aktywną jest cefoperazon – półsyntetyczny związek bakteriobójczy o szerokim spektrum działania, szczególnie silnie oddziałujący na bakterie Gram-ujemny. Efekt terapeutyczny leku polega na zahamowaniu syntezy ściany komórkowej drobnoustrojów atakujących nasz organizm, co uniemożliwia im dalsze funkcjonowanie i w konsekwencji prowadzi do ich śmierci. Preparat zakupimy wyłącznie na receptę, w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Na dolegliwości: brak danych

Heviran

Średnia ocena:Brak ocen

Heviran to lek o działaniu przeciwwirusowym, stworzony na bazie acyklowiru. Jego działanie polega na zahamowaniu namnażania się kolejnych pokoleń wirusów opryszczki pospolitej, ospy wietrznej oraz półpaśca w organizmie człowieka. Działa bardzo skutecznie, należy jednak pamiętać, że jego przewlekłe stosowanie może doprowadzić do powstania szczepów wirusów opornych na acyklowir. Lek zakupimy w postaci tabletek o różnej zawartości substancji czynnej, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Fluconazin

Średnia ocena:Brak ocen

Fluconazin to lek grzybobójczy o działaniu ogólnoustrojowym. Jego substancją czynną jest flukonazol – szerokowidomowy związek, którego efekt terapeutyczny polega na zahamowaniu syntezy podstawowego składnika błon komórkowych grzybów, czyli ergosterolu. Uniemożliwia to komórce dalsze funkcjonowanie i powoduje jej śmierć. Lek możemy nabyć pod postacią syropu, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Diflucan

Średnia ocena:Brak ocen

Diflucan to silny lek o działaniu przeciwgrzybiczym. Powstał na bazie flukonazolu – związku z grupy leków azolowych, pochodnej triazolu o szerokim spektrum działania. Jego efekt terapeutyczny polega na zahamowaniu syntezy ergosterolu – niezbędnego do życia grzyba składnika jego ściany komórkowej. Lek zakupimy pod postacią kapsułek do stosowania doustnego, wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Taromentin

Średnia ocena:Brak ocen

Taromentin to silny antybiotyk beta-laktamowy o szerokim zakresie działania. Powstał na bazie dwóch składników. Pierwszy z nich to amoksycylina – substancja bakteriobójcza, której działanie polega na uniemożliwieniu bakteriom formowania niezbędnej do życia ściany komórkowej. Drugim ze składników leku jest kwas klawulanowy, będący nieodwracalnym inhibitorem beta-laktamaz, czyli związków, które mogą być syntetyzowane przez niektóre drobnoustroje w celu wywołania odporności na antybiotyk.

Na dolegliwości: brak danych

Hiconcil

Średnia ocena:Brak ocen

Hiconcil to antybiotyk bakteriobójczy z grupy beta-laktamów, stworzony na bazie amoksycyliny. Jego działanie polega na zahamowaniu syntezy ściany bakteryjnej u wrażliwych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, co uniemożliwia ich dalszy wzrost i w konsekwencji powoduje śmierć. Dużą zaletą leku jest fakt, że może być stosowany nawet przez najmłodszych pacjentów. Możemy zakupić go pod postacią kapsułek lub proszku do przygotowania zawiesiny, wyłącznie za okazaniem recepty.

Na dolegliwości: brak danych

Duracef

Średnia ocena:Brak ocen

Duracef to antybiotyk z grupy cefalosporyn I generacji, którego substancją czynną jest cefadroksyl. Wykazuje działanie bakteriobójcze – uniemożliwia mnożącym się bakteriom syntezę niezbędnej do życia ściany komórkowej. Możemy nabyć go wyłącznie na receptę, w postaci kapsułek oraz proszku lub tabletek, z których następnie sporządzamy zawiesinę doustną.

Na dolegliwości: brak danych

Biodroxil

Średnia ocena:Brak ocen

Biodroxil to antybiotyk należący do grupy cefalosporyn. Powstał na bazie cefadroksylu – związku o działaniu bakteriobójczym, który uniemożliwia szerokiej gamie bakterii syntezę ściany komórkowej, co prowadzi bezpośrednio do ich śmierci. Można zakupić go pod dwiema postaciami – kapsułek i proszku do sporządzenia zawiesiny doustnej. Dostępny jest wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Tarivid 200

Średnia ocena:Brak ocen

Tarivid 200 to antybiotyk bakteriobójczy. Jego substancją czynną jest ofloksacyna, związek z grupy fluorochinolonów, czyli związków, których działanie polega na zahamowaniu aktywności enzymmu bakteryjnego – gyrazy DNA. Uniemożliwia to bakterii syntezę niezbędnych do życia białek i w efekcie uśmierca ją. Zaleca się, by lek stosowany był wyłącznie w przypadku wrażliwych drobnoustrojów, ponieważ może nie zadziałać na szczepy z większą opornością. Możemy nabyć go na receptę.

Na dolegliwości: , , , , , , , , , ,

Klabion

Średnia ocena:

Klabion to nowoczesny antybiotyk makrolidowy stworzony na bazie klarytromycyny. Jej działanie polega na hamowaniu syntezy białek rybosomalnych drobnoustrojów, co uniemożliwia im wzrost i namnażanie się. Dużą zaletą klarytromycyny jest to, że wykazuje ona aktywność w stosunku do wszystkich bakterii atakujących drogi oddechowe człowieka w środowisku pozaszpitalnym. Lek zakupimy wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: , , , , , , , , ,

Groprinosin

Średnia ocena:

Groprinosin to lek wspomagający walkę z infekcjami wirusowymi i wzmacniający odpowiedź immunologiczną naszego organizmu. Stworzony został na bazie pranobeksu inozyny – związku, którego zadaniem jest stymulacja działania limfocytów T, czyli komórek odpowiedzialnych za odpowiedź w kontakcie z wirusem, a także zwiększenie wydzielania prostaglandyn, interleukin i interferonu, niezbędnych do zwalczenia infekcji. Lek można nabyć pod postacią syropu lub tabletek, bez recepty.

Na dolegliwości: , , , , , , , , ,