amlodypina

Amlonor

Średnia ocena:Brak ocen

Amlonor to lek przeciwnadciśnieniowy i działający ochronnie w stosunku do mięśnia sercowego, oparty na amlodypinie. Jego działanie polega na zahamowaniu przenikania jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego i naczyń. W konsekwencji obniża się siła skurczu serca, a tym samym zmniejsza się ciśnienie krwi oraz zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Amlonor na Polskim rynku dostępny jest wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Alortia

Średnia ocena:Brak ocen

Alortia to złożony lek, obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Pierwszym z jego składników jest amlodypina – antagonista kanału wapniowego, którego zadaniem jest uniemożliwienie zbyt dużej ilości jonów wapnia przeniknięcie do komórek mięśniówki serca i naczyń i w ten sposób obniżenie siły jego skurczu. Drugim składnikiem Alortii jest losartan – antagonista receptora angiotensyny II, uniemożliwiający syntezę aldosteronu, substancji, odpowiedzialnej między innymi za podwyższenie ciśnienia tętniczego. Lek dostępny jest na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Alneta

Średnia ocena:Brak ocen

Alneta to lek, mający za zadanie obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Powstał na bazie amlodypiny – blokera kanału wapniowego, charakteryzującego się długim okresem półtrwania. Substancja ta blokuje przenikanie jonów wapnia do komórek mięśni naczyń, a także do serca, w efekcie czego zmniejsza siłę ich skurczu, zapobiega nadciśnieniu oraz zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Alnetę możemy zakupić wyłącznie na receptę, w postaci tabletek.

Na dolegliwości: brak danych

Adipine

Średnia ocena:Brak ocen

Adipine to lek, którego zadaniem jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jego substancja czynna to amlodypina – substancja z grupy inhibitorów kanału wapniowego III generacji. Hamuje ona napływ jonów wapniowych do komórek mięśniówki naczyń, a także do mięśnia sercowego, przez co zapobiega ich nadmiernemu skurczowi, mogącemu prowadzić do nadciśnienia. Jej dodatkowym działaniem jest zmniejszenie zapotrzebowania tlenowego serca. Lek ten możemy zakupić wyłącznie na receptę, pod postacią tabletek.

Na dolegliwości: brak danych

Aldan

Średnia ocena:Brak ocen

Aldan to lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi i poprawiający wydolność mięśnia sercowego. Jego substancją aktywną jest amlodypina – związek z grupy blokerów kanału wapniowego, którego działanie polega na zahamowaniu napływu jonów wapnia do mięśniówki serca, co zmniejsza siłę skurczu i zapobiega nadmiernemu wycieńczeniu serca. Lek zakupimy wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Agen

Średnia ocena:Brak ocen

Agen to lek, którego zadaniem jest obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszenie obciążenia mięśnia sercowego. Powstał na bazie amlodypiny – pochodnej dihydropirydyny, należącej do grupy blokerów kanału wapniowego. Poprzez zahamowanie napływu jonów do komórek mięśnia sercowego, zmniejszeniu ulega siła skurczu, co likwiduje nadciśnienie oraz zapobiega nadmiernemu wysiłkowi mięśnia sercowego. Lek dostępny jest jedynie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Indix Plus

Średnia ocena:Brak ocen

Indix Plus jest złożonym lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. W jego skład wchodzi amlodypina – związek z grupy antagonistów kanału wapniowego, którego zadaniem jest rozszerzanie mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych, a także perindopril – inhibitor konwertazy angiotensyny, który poprzez zahamowanie syntezy tego enzymu, obniża poziom angiotensyny II we krwi, co skutkuje rozkurczem naczyń oraz redukcją ciśnienia krwi. Preparat zakupimy wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Norvasc

Średnia ocena:Brak ocen

Norvasc to lek, którego zadaniem jest redukcja ciśnienia tętniczego krwi. Powstał na bazie amlodypinu – pochodnej dihydropiryny, należącej do grupy antagonistów kanału wapniowego. Efekt terapeutyczny leku polega na rozszerzeniu mięśni gładkich znajdujących się w ścianach naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi i w konsekwencji obniża jej ciśnienie. Norvasc możemy nabyć wyłącznie na receptę, w postaci tabletek.

Na dolegliwości: brak danych

Caramlo

Średnia ocena:Brak ocen

Caramlo to lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Stworzony został na bazie dwóch składników. Pierwszy z nich to amlodypina – antagonista kanałów wapniowych, którego działanie polega na zapobiegnięciu wnikaniu nadmiernemu wnikaniu jonów wapnia do komórek mięśniowych naczyń krwionośnych, przez co hamuje ich skurcz. Drugą substancją aktywną leku jest kandesartan – substancja blokująca receptor angiotensyny II, odpowiedzialnej za skurcz naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia. Preparat dostępny jest wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: brak danych

Amlessa

Średnia ocena:Brak ocen

Amlessa to dostępny na receptę, dwuskładnikowy lek, którego zadaniem jest obniżenie ciśnienia krwi. Jedną z jego substancji czynnych jest perindopril – związek należący do grupy inhibitorów kowertazy angiotensyny, którego działanie polega na zahamowaniu wytwarzania angiotensyny II, czyli związku odpowiedzialnego za skurcz naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia. Drugim składnikiem leku jest amlodypina, która hamuje napływ jonów wapnia do komórek mięśniówki naczyń, przez co powoduje ich rozkurcz.

Na dolegliwości: , , , , , , , ,

Prestarium

Średnia ocena:Brak ocen

Prestarium to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Zadaniem tych preparatów jest blokowanie aktywności enzymu umożliwiającego przekształcenie się angiotensyny I w angiotensynę II – hormon stymulujący syntezę aldosteronu, a także odpowiedzialny za zwiększenie oporu obwodowego naczyń krwionośnych poprzez zwężenie ich światła. Efekt terapeutyczny leku polega głównie na rozszerzeniu naczyń i obniżeniu ciśnienia krwi. Zakupimy go wyłącznie na receptę, w tabletkach o różnej zawartości substancji aktywnej.

Na dolegliwości: , , , , , , , ,

Co-Prestarium

Średnia ocena:Brak ocen

Co-Prestarium to złożony preparat obniżający ciśnienie tętnicze krwi. W jego skład wchodzi perindopril – substancja z grupy inhibitorów konwertazy, obniżająca poziom hormonu odpowiedzialnego za zwiększenie napięcia ścian naczyń i ich skurcz, a także amlodypina, należąca do grupy inhibitorów kanału wapniowego. Jej działanie polega na zmniejszeniu ilości jonów wapnia w ścianie naczyń, co będzie prowadziło do ich rozkurczu i obniżenia ciśnienia płynącej krwi. Lek zakupimy wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: , , ,