Leki na dolegliwość: zawał

Amlessa

Średnia ocena:Brak ocen

Amlessa to dostępny na receptę, dwuskładnikowy lek, którego zadaniem jest obniżenie ciśnienia krwi. Jedną z jego substancji czynnych jest perindopril – związek należący do grupy inhibitorów kowertazy angiotensyny, którego działanie polega na zahamowaniu wytwarzania angiotensyny II, czyli związku odpowiedzialnego za skurcz naczyń krwionośnych i podwyższenie ciśnienia. Drugim składnikiem leku jest amlodypina, która hamuje napływ jonów wapnia do komórek mięśniówki naczyń, przez co powoduje ich rozkurcz.

Na dolegliwości: , , , , , , , ,

Plavix

Średnia ocena:Brak ocen

Plavix to lek zapobiegający zdarzeniom zakrzepowo-zatorowym. Jego substancją czynną jest klopidogrel – związek, który poprzez zahamowanie łączenia się ADP z receptorem występującym na płytkach krwi, zapobiega ich nadmiernej agregacji, która może prowadzić do powstawania zatorów w naczyniach krwionośnych, prowadzących do zawału mięśnia sercowego, udaru czy też zakrzepicy. Lek zakupimy wyłącznie na receptę, pod postacią tabletek.

Na dolegliwości: , , , , ,

Prestarium

Średnia ocena:Brak ocen

Prestarium to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Zadaniem tych preparatów jest blokowanie aktywności enzymu umożliwiającego przekształcenie się angiotensyny I w angiotensynę II – hormon stymulujący syntezę aldosteronu, a także odpowiedzialny za zwiększenie oporu obwodowego naczyń krwionośnych poprzez zwężenie ich światła. Efekt terapeutyczny leku polega głównie na rozszerzeniu naczyń i obniżeniu ciśnienia krwi. Zakupimy go wyłącznie na receptę, w tabletkach o różnej zawartości substancji aktywnej.

Na dolegliwości: , , , , , , , ,

Lisiprol

Średnia ocena:Brak ocen

Lisiprol to lek obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Jego substancją czynną jest lizinopril – związek należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, którego działanie polega na zahamowaniu syntezy enzymu przekształcającego angiotensynę I w angiotensynę II. Prowadzi to pośrednio do zmniejszenia ilości produkowanego w organizmie aldosteronu, czyli hormonu odpowiedzialnego za retencję wody i sodu, a także do zwężenia naczyń krwionośnych, co powoduje ich większy opór oraz wymusza wyższe ciśnienie krwi. Lek zakupimy wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: , , , , , ,

Acesan

Średnia ocena:Brak ocen

Acesan to lek dostępny bez recepty, stworzony na bazie kwasu acetylosalicylowego. Zastosowania medyczne tego związku są bardzo szerokie. Stosujemy go w terapii bólów różnorodnego pochodzenia, niewielkich zapaleń, podwyższonej temperatury ciała, a także w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, ze względu na jego zdolność do zmniejszania agregacji płytek krwi i co za tym idzie obniżenie ryzyko powstawania zatorów.

Na dolegliwości: , , , , ,

Proficar

Średnia ocena:Brak ocen

Proficar to lek, który powstał z myślą o zmniejszeniu krzepliwości krwi pacjentów zagrożonych wystąpieniem lub nawrotem groźnych incydentów sercowych lub zakrzepowo-zatorowych. Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy – związek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, który wykazuje działanie przeciwzakrzepowe dzięki byciu antagonistą witaminy K. Lek zakupimy bez recepty, w postaci tabletek o różnej zawartości substancji aktywnej.

Na dolegliwości: , , , , , , ,

Metocard

Średnia ocena:Brak ocen

Metocard to lek z grupy antagonistów adrenergicznych, selektywny wobec receptora beta-1 stworzony na bazie metoprololu. Działanie tej grupy leków polega na zwolnieniu pracy serca, zmniejszeniu jego pojemności minutowej oraz osłabieniu siły skurczu, co sumarycznie skutkuje obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi. Jak wszystkie leki o tym działaniu Metocard jest dostępny wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: , , , , , , ,

Aspirin Cardio

Średnia ocena:Brak ocen

Aspirin Cardio to lek stworzony z myślą o profilaktyce zawałów serca oraz prowadzących do nich chorób układu sercowo-naczyniowego. Głównym jego składnikiem jest kwas acetylosalicylowy – związek, nieodwracalnie hamujący cyklooksygenazę kwasu arachidonowego. Dzięki tej właściwości nasz organizm ogranicza produkcję substancji prowadzących do zwiększonej agregacji płytek krwi, co zapobiega powstawaniu skrzeplin mogących zwężać lub zamykać światło naczyń krwionośnych. Lek możemy nabyć bez recepty w postaci tabletek powlekanych.

Na dolegliwości: , , , ,

Polocard

Średnia ocena:Brak ocen

Polocard jest lekiem zapobiegającym nadmiernej krzepliwości krwi. Jego główny składnik to kwas acetylosalicylowy, będący inhibitorem cyklooksygenazy – enzymu odpowiedzialnego za uwalnianie prostaglandyn i i tromboksanu, czyli mediatorów zapalenia oraz czynników pobudzających agregację krwinek. Zmniejszenie ilości tych substancji w krwiobiegu zapobiega ryzyku tworzenia się skrzepów i zatorów, będących przyczyną wielu chorób układu sercowo-naczyniowego. Lek dostępny jest bez recepty.

Na dolegliwości: , , ,

Vanatex

Średnia ocena:

Vanatex jest lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze krwi, należącym do grupy antagonistów receptora angiotensyny II – związku odpowiedzialnego za skurcz naczyń krwionośnych oraz produkcję aldosteronu. Jego substancja czynna, walsartan, uniemożliwia połączenie się angiotensyny II ze swoim receptorem, przez co zahamowane jest jej działanie, naczynia krwionośne pozostają rozszerzone, a ciśnienie krwi ulega obniżeniu. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: , , , , ,

Warfin

Średnia ocena:Brak ocen

Warfin to lek przeciwzakrzepowy, stosowany w profilaktyce (zarówno pierwotnej jak i wtórnej) różnorodnych problemów zakrzepowo-zatorowych. Jego substancja czynna, warfaryna, hamuje syntezę kilku ważnych czynników krzepnięcia krwi. Pierwsze działanie leku obserwuje się już po 2 dniach, aby osiągnąć jednak pełen efekt terapeutyczny, należy poczekać tydzień. Na polskim rynku Warfin możemy dostać wyłącznie na receptę.

Na dolegliwości: , , , , ,

Acard

Średnia ocena:

Acard to preparat, którego zadaniem jest zapobieganie powstawaniu zatorów i zakrzepów. Swoje właściwości zawdzięcza kwasowi acetylosalicylowemu, który hamuje agregację płytek krwi. Lek dostępny jest pod postacią tabletek dojelitowych, zawierających otoczkę uniemożliwiającą ich rozpuszczenie się w żołądku, dzięki czemu kwas acetylosalicylowy nie będzie działał tam szkodliwie na błonę śluzową.

Na dolegliwości: , , ,